Naujiena

KAK posėdis
2021 m. gruodžio 01 d.

Kaimo ir aplinkosaugos komiteto posėdis

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA 

NUOTOLINIO KAIMO IR APLINKOSAUGOS
KOMITETO POSĖDIS

2021 m. gruodžio 8 d. 14.00 val.
Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis

 

DARBOTVARKĖ

  

1. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžio nustatymo 2022 m.
Pranešėja – Vida Butkevičienė, Finansų skyriaus vedėja.

2. Kiti klausimai.

 

Komiteto pirmininkas                                                                               Algirdas Kopūstas