Naujiena

kompensacija
2022 m. Balandžio 19 d.

Kompensacija už būsto suteikimą ukrainiečiams

Informuojame, kad prasidėjo prašymų dėl kompensacijų už apgyvendintus ukrainiečius priėmimas.

Suteikus būstą vienam užsiregistravusiam ukrainiečiui, panaudos davėjui skiriama 150 Eur suma per mėnesį, suteikus tą patį būstą kiekvienam kitam užsiregistravusiam ukrainiečiui, papildomai skiriama 50 Eur suma per mėnesį už kiekvieną kitą užsiregistravusį ukrainietį.

Primename, kad kompensacija skiriama panaudos davėjui pagal būsto panaudos sutartyje nurodytą apgyvendintų užsiregistravusių ukrainiečių skaičių už antrąjį ir paskesnius mėnesius nuo būsto perdavimo naudotis panaudos pagrindais dienos.

Fizinis ar juridinis asmuo, kurio turimas būstas yra įregistruotas Ukmergės rajono savivaldybėje, siekdamas gauti kompensaciją, turi užpildyti Ukmergės rajono administracijos direktoriaus patvirtintą Prašymo dėl kompensacijos už būsto suteikimą ukrainiečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, skyrimo formą bei pateikti pasirašytą būsto panaudos sutartį,  kurioje turi būti nurodyta:

  • panaudos gavėjo (-ų) (užsieniečio(-ų)) vardas (-ai), pavardė (-ės);
  • asmens kodas arba ILTU kodas;
  • gimimo data, jei asmens kodo panaudos gavėjas neturi;
  • įgaliojimą, jei prašymą teikia įgaliotas asmuo;
  • panaudos davėjo, panaudos gavėjų asmens dokumentų  teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją (jei prašymas teikiamas el. paštu, paštu).

Prašymus galima teikti atvykus į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos (Kęstučio a. 3) Priimamąjį, atsiųsti savivaldybės el. pašto adresu [email protected], per kurjerį arba atstovą, kurio teisė atstovauti turi būti patvirtinta notaro ar kito asmens, įgalioto atlikti notarinius veiksmus, patvirtintu įgaliojimu.

Atkreipiame dėmesį, kad, prašymai siunčiami elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Kompensacijos mokėjimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 3 mėnesiai ir viršyti būsto panaudos sutarties galiojimo laikotarpio.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2022-04-05 patvirtino Kompensacijų už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) ir yra priimami prašymai dėl kompensacijų apgyvendinusiems Ukrainos karo pabėgėlius.

Visą Aprašą galite rasti čia:

https://www.teisesakturegistras.lt/portal/lt/legalAct/5c940440b4b411ec8d9390588bf2de65