Naujiena

2021 m. kovo 29 d.

Kontrolės komiteto nuotolinis posėdis

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA

KONTROLĖS KOMITETO POSĖDIS
2021 m. balandžio 13 d. 14.00 val.

Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis.

DARBOTVARKĖ 

1. Dėl savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo.
Pranešėja – Onutė Mikelienė, savivaldybės kontrolierė.


2. Dėl Kontrolės komiteto 2020 metų rekomendacijų vykdymo.
Pranešėjas – Arūnas Dudėnas, Kontrolės komiteto pirmininkas.


3. Kiti klausimai.

 Kontrolės komiteto pirmininkas                                                                Arūnas Dudėnas