Naujiena

2021 m. Birželio 21 d.

Kontrolės komiteto nuotolinis posėdis

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA

 KONTROLĖS KOMITETO POSĖDIS

 2021 m. liepos 1 d. 14.00 val.

Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis.

 DARBOTVARKĖ

 

1. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės planuojamų PPP projektų švietimo įstaigoms.
Pranešėjas – Vidmantas Krikštaponis, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas.

2. Dėl Ukmergės kraštotyros muziejaus turto valdymo ir disponavimo.
Pranešėjas – Vidmantas Krikštaponis, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas.

3. Dėl renovuojamų namų darbų užbaigimo ir pridavimo Ukmergės rajone.
Pranešėjas – Vidmantas Krikštaponis, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas.

4. Kiti klausimai.

Komiteto pirmininkas                                                                Arūnas Dudėnas