Naujiena

2021 m. rugsėjo 29 d.

Kontrolės komiteto posėdis

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA

KONTROLĖS KOMITETO POSĖDIS

2021 m. spalio 12 d. 14.00 val.

Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis.

 

DARBOTVARKĖ

 

1. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės planuojamų viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų (angl. PPP – Public-Private Partnerships) švietimo įstaigoms.

Pranešėjas – Vidmantas Krikštaponis, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas.

2. Dėl Ukmergės rajono Vidiškių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus perkėlimo plano.
Pranešėjas – Arūnas Dudėnas, Kontrolės komiteto pirmininkas.

3. Kiti klausimai.

Komiteto pirmininkas                                                                                Arūnas Dudėnas