Naujiena

2023 m. Kovo 3 d.

Kontrolės komiteto posėdis – kovo 9 d. 15 val.

DARBOTVARKĖ

1. Informacija dėl UAB „Ukmergės šiluma“ šilumos gamybos veikloje nenaudojamo turto efektyvaus panaudojimo (laikinos komisijos sprendiniai).
Pranešėjas – Darius Varnas, savivaldybės administracijos direktorius.

2. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2022 m. veiklos plano vykdymo.
Pranešėja – Diana Mackonienė, savivaldybės kontrolierės pavaduotoja.

3. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės parduoto nekilnojamojo turto priežiūros.
Pranešėjas – Tadas Balžekas, Urbanistikos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas.

4. Kiti klausimai.

 

Komiteto pirmininkas                                                                                       Arūnas Dudėnas       

____________________________

Posėdis vyks savivaldybės tarybos posėdžių salėje (II a.)