Naujiena

2022 m. Spalio 31 d.

Kontrolės komiteto posėdis – lapkričio 8 d. 14 val.

DARBOTVARKĖ

1. Dėl Ukmergės Globos centro 2021 metų finansinio audito ataskaitos.
Pranešėja – Onutė Mikelienė, savivaldybės kontrolierė.

2. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2022 m. veiklos plano tikslinimo.
Pranešėja – Onutė Mikelienė, savivaldybės kontrolierė.

3. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2023 m. veiklos plano projekto.
Pranešėja – Onutė Mikelienė, savivaldybės kontrolierė.

4. Dėl Kontrolės komiteto teiktų rekomendacijų vykdymo.
Pranešėjas – Arūnas Dudėnas, komiteto pirmininkas.

5. Kiti klausimai.

 

Komiteto pirmininkas
Arūnas Dudėnas       

____________________________________

Posėdis vyks savivaldybės Tarybos posėdžių salėje (II a.)