Naujiena

2020 m. Spalio 27 d.

Kontrolės komiteto posėdis

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA 

KONTROLĖS KOMITETO POSĖDIS 

2020 m. lapkričio 3 d. 15.00 val.
Posėdis vyks savivaldybės tarybos posėdžių salėje (II a.)

DARBOTVARKĖ 

 

1. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. veiklos plano projekto.
Pranešėja – Onutė Mikelienė, Savivaldybės kontrolierė.

2. Kiti klausimai.

Kontrolės komiteto pirmininkas
Arūnas Dudėnas