Naujiena

jpg
2022 m. Rugpjūčio 2 d.

Kontrolės komiteto posėdis

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA

KONTROLĖS KOMITETO POSĖDIS

2022 m. rugpjūčio 9 d. 14.00 val.
Ukmergė

DARBOTVARKĖ

I dalis (vyks savivaldybės administracijos posėdžių salėje (I a.))

1. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos audito išvados dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2021 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo.
Pranešėja – Onutė Mikelienė, Savivaldybės kontrolierė.

II dalis.

2. UAB „Ukmergės šiluma“ šilumos gamybos veikloje nenaudojamo turto apžiūra ir vertinimas.

3. Kiti klausimai.

 

Kontrolės komiteto pirmininkas                                                                Arūnas Dudėnas