Naujiena

2021 m. Lapkričio 3 d.

Kontrolės komiteto posėdis

Komiteto posėdis

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA 

NUOTOLINIS KONTROLĖS KOMITETO POSĖDIS

2021 m. lapkričio 9 d. 14.00 val.
Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis.

 DARBOTVARKĖ

1. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2022 m. veiklos plano projekto.
Pranešėja – Onutė Mikelienė, savivaldybės kontrolierė.

2. Kiti klausimai.

 

Kontrolės komiteto pirmininkas                                                                          Arūnas Dudėnas