Naujiena

2021 m. lapkričio 23 d.

Kontrolės komiteto posėdis

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA

KONTROLĖS KOMITETO POSĖDIS
2021 m. gruodžio 7 d. 14.00 val.

Posėdis vyks Ukmergės rajono savivaldybės posėdžių salėje (2a.)

DARBOTVARKĖ

 

1. Dėl Ukmergės Vilniaus g. 96 A daugiabučio renovacijos darbų užbaigimo.
Pranešėjas – Vidmantas Krikštaponis, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas.

2. Dėl UAB „Ukmergės butų ūkis“ daugiabučių aplinkos priežiūros ir tvarkymo sutarčių sudarymo.
Pranešėjas – Arūnas Dudėnas, Kontrolės komiteto pirmininkas.

3.  Dėl Ukmergės kraštotyros muziejaus audito.
Pranešėja – Onutė Mikelienė, savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė.

4. Kiti klausimai.

 

Komiteto pirmininkas       Arūnas Dudėnas