Naujiena

Kontrolės komiteto posėdis
2022 m. Vasario 25 d.

Kontrolės komiteto posėdis

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA 

KONTROLĖS KOMITETO POSĖDIS

2022 m. kovo 8 d. 14.00 val.
Posėdis vyks savivaldybės Tarybos posėdžių salėje (II a.)

DARBOTVARKĖ

  

1. Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ šilumos gamybos veikloje nenaudojamo turto valdymo.
Pranešėjas – Vydas Paknys, UAB „Ukmergės šiluma“ direktorius.

2. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. veiklos ataskaitos.
Pranešėja – Onutė Mikelienė, savivaldybės kontrolierė.

3. Kiti klausimai.

 

Komiteto pirmininkas                                                                                        Arūnas Dudėnas