Naujiena

Kontrolės komiteto posėdis
2022 m. Gegužės 31 d.

Kontrolės komiteto posėdis

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA

KONTROLĖS KOMITETO POSĖDIS

2022 m. birželio 14 d. 15.00 val.
Posėdis vyks savivaldybės administracijos posėdžių salėje (I a.)

DARBOTVARKĖ

1. Dėl daugiabučio namo, esančio Vilniaus g. 96 A, Ukmergėje, renovacijos darbų užbaigimo.
Pranešėjas – Raimondas Baltaduonis, UAB „Ukmergės butų ūkis“ direktorius.

2. Dėl Ukmergės kraštotyros muziejaus 2021 metų finansinio audito ataskaitos.
Pranešėja – Onutė Mikelienė, savivaldybės kontrolierė.

3. Dėl Ukmergės rajono Želvos gimnazijos 2021 metų finansinio audito ataskaitos.
Pranešėja – Onutė Mikelienė, savivaldybės kontrolierė.

4. Kiti klausimai.

Komiteto pirmininkas                                                                                        Arūnas Dudėnas