Naujiena

Menas
2022 m. Kovo 28 d.

Kultūros ir  kūrybinės veiklos skatinimo programos projektų konkursas

Skelbiamas Ukmergės rajono savivaldybės Kultūros ir  kūrybinės veiklos skatinimo programos projektų konkursas.
Programa – skirta teikti dalinę finansinę paramą, įgyvendinant įvairius kultūrinius ir kūrybinius projektus.
Didžiausia galima paramos suma kūrybiniam ar kultūriniam projektui – 600 eurų.
Paraiškas gali teikti tik Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje registruotos nevyriausybinės organizacijos.
Programos nuostatos (.doc)
Paraiškos forma (.doc)
Užpildytas paraiškas (1 egz.) bei NVO registracijos pažymėjimo kopijas (tik toms NVO, kurios paraiškas teikia pirmą kartą) prašome pateikti
iki š. m. balandžio 22 d. 15 val. 45 min.
Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistui J. Zareckui (11 kab., Kauno g. 2, LT-20114 Ukmergė).
Paraiškas PDF formatu galima pateikti ir e. paštu [email protected]
Kilus klausimams, prašome skambinti telefonu 8 60134595