Naujiena

Svarbu
2022 m. Kovo 9 d.

Kur ieškoti informacijos apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms?

Kai vasario 24-osios rytą Rusija pradėjo agresyvų karinį įsiveržimą į Ukrainą, ne vienam Lietuvos gyventojui pasidarė neramu, daugelis intensyviai pradėjo domėtis, kaip reikėtų elgtis, kur būtų galima slėptis, jei karo pavojus pasiektų ir mūsų šalį. Ukmergės rajono savivaldybės administracija ragina savo gyventojus nepanikuoti, o ramiai permąstyti įvairias situacijas, susijusias su saugumu.

Į  klausimus

atsakymus rasite Ukmergės rajono savivaldybės tinklalapyje https://www.ukmerge.lt/civiline-sauga-ir-mobilizacija/. Čia talpinama informacija nuolat bus papildoma ir atnaujinama, siekiant atsakyti į visus gyventojams aktualius klausimus.

Šiuo metu rajone intensyviai tikrinami kolektyvinės apsaugos statiniai, įėjimai į juos bei jų žymėjimas, tikslinamas jų sąrašas. Kolektyvinės apsaugos statiniai yra iš anksto parinkti ir specialiai pažymėti statiniai, kurie gali būti greitai pritaikomi laikinam gyventojų prieglobsčiui saugantis nuo žalingo aplinkos poveikio bei evakuotų gyventojų apsaugai ekstremaliųjų situacijų ar karo metu. Kolektyvinės apsaugos statiniuose surenkami evakuojamieji arba laikinai apgyvendinami evakuotieji gyventojai. Juose organizuotai teikiamos gyvybiškai būtinos paslaugos: aprūpinama maistu, geriamuoju vandeniu, vaistais, higienos reikmenimis, švariais drabužiais

„Kuo daugiau žinosime, tuo geriau būsime pasiruošę ir ramesni. Labiau savimi pasitikėdami, bet kurioje ekstremalioje situacijoje, elgsimės profesionaliau,“- įsitikinęs Ukmergės rajono savivaldybės administracijos vyresnysis specialistas civilinei saugai ir mobilizacijai Valdas Rabazauskas.