Naujiena

2020 m. gruodžio 02 d.

Kviečiame dalyvauti Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programų konkurse

Siekdami didinti neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumą ir įvairovę, skelbiame konkursą neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) teikėjams, kurie 2021 ir 2022 metais planuoja įgyvendinti NVŠ programas.

NVŠ teikėjai turi užsiregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR), NVŠ programą užregistruoti Neformaliojo švietimo programų registre (toliau – NŠPR) iki 2020 m. gruodžio 17 d Švietimo ir sporto skyriui pateikti programos atitikties reikalavimams paraiškos formą  (toliau – NVŠ programa) bei atlikti kitus veiksmus, nurodytus Ukmergės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos apraše.

Rengdami paraiškas NVŠ teikėjai turi vadovautis Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. 7-242 patvirtintu “Ukmergės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašu“ (toliau – Tvarkos aprašas).

Pastaba. Ukmergės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašą ir paraiškų formas, kurias turi užpildyti NVŠ teikėjai, NVŠ programų įgyvendinimo veiksmų planą rasite šiuo adresu: https://www.ukmerge.lt/skelbiamas-neformaliojo-vaiku-svietimo-programu-konkursas-2021-2022-m/

Programas renkite 2 metų laikotarpiui (toks laikotarpis numatomas akredituotų programų įgyvendinimui).

Išsamesnės informacijos teiraukitės Švietimo ir sporto skyriuje; adresas Kauno g. 2, Ukmergė; tel. (8-340) 63615; mob. 869604367 (3 kabinetas).

Konkurso sąlygos