Naujiena

Kviečiame gyventojus registruotis nemokamiems radono patalpų ore tyrimams
2021 m. rugpjūčio 24 d.

Kviečiame gyventojus registruotis nemokamiems radono patalpų ore tyrimams

Radonas yra gamtinės radioaktyviosios dujos, kurios patenka iš grunto ir kaupiasi statinių patalpų ore. Kvėpuojant alfa dalelės švitina kvėpavimo takų epitelį, gali pažeisti ląsteles ir lemti kvėpavimo takų bei plaučių vėžio susirgimus.

Daugiau informacijos apie radoną ir jo keliamą riziką galite rasti RSC interneto svetainėje, skiltyje „Gyventojams“, kur radono tema skirta informacija patalpinta nuorodoje „Radono skleidžiama apšvita“. Čia taip pat galima rasti RSC parengtus lankstinukus ir biuletenius, taip pat nuorodas į mokslines publikacijas. Šioje nuorodoje galima naudotis interaktyviu Lietuvos radono žemėlapiu, kur pateikiami RSC atliktų tyrimų rezultatai, leidžiantis įvertinti radono riziką atskiruose Lietuvos regionuose.

Radiacinės saugos centras, vertindamas gyventojų gaunamą jonizuojančiosios spinduliuotės sukeltą apšvitą, nuolat stebi visus galimus apšvitą lemiančius veiksnius, tame tarpe ir gamtinių radioaktyviųjų dujų radono 222Rn (toliau – radono) patalpų ore sukeliamą apšvitą. Šios apšvitos vertinimui yra atliekami radono aktyvumo koncentracijos patalpų ore tyrimai.

Radiacinės saugos centro specialistai tyrimus Ukmergės rajono planuoja pradėti spalio mėnesį, tyrimų trukmė – 3 mėn. Tyrimai bus atlikti nemokamai.

Apie poreikį atlikti radono tyrimus Jūsų gyvenamosiose patalpose prašome iki spalio 1 d. informuoti Radiacinės saugos centro vyriausiąją specialistę Agnę Juškaitę el. paštu agne.juskaite@rsc.lt arba telefono +370 5 236 1936, nurodant vardą pavardę, adresą, mobilaus telefono numerį bei elektroninio pašto adresą.