Naujiena

Kviečiame susipažinti su Radiacinės saugos centro 2020 metų veiklos ataskaita
2021 m. liepos 15 d.

Kviečiame susipažinti su Radiacinės saugos centro 2020 metų veiklos ataskaita

Radiacinės saugos centras (toliau – RSC) yra reguliuojančioji institucija radiacinės saugos klausimais, kurios paskirtis – vykdyti žmonių ir aplinkos apšvitos bei veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, reguliuojamąją kontrolę.

Siekiant išsamiau supažindinti visuomenę su RSC veikla, išleistas elektroninis leidinys „Radiacinės saugos centro 2020 metų veiklos ataskaita“, kuriame pristatomi svarbiausi nuveikti darbai ir pasiekimai.

Leidinyje rasite informacijos apie:

  • pagrindines RSC funkcijas;
  • įvairių sričių veiklas;
  • radiacinės saugos būklę ir jos pokyčius;
  • radiacinės saugos priežiūrą ir jos rodiklius;
  • pasirengimą galimoms branduolinėms avarijoms;
  • visuomenės informavimo priemones;
  • organizuojamus renginius, vykdomus projektus, mokymus, tarptautinį bendradarbiavimą ir kitas aktualijas.

 

Su leidiniu galite susipažinti čia.