Naujiena

 Kviečiame ukmergiškius į konsultacijas dėl būsimų erdvių pritaikymo viešam naudojimui (gegužės 27 d. 16 val. virtualus susitikimas)
2021 m. gegužės 16 d.

Kviečiame ukmergiškius į konsultacijas dėl būsimų erdvių pritaikymo viešam naudojimui (gegužės 27 d. 16 val. virtualus susitikimas)

Ukmergės rajono savivaldybės administracija pradeda Ukmergės mieste esančių viešųjų erdvių: skvero, esančio Kęstučio a. 4A (toliau – Skveras) ir šalia piliakalnio esančios kalvos (toliau – Kalva) sutvarkymo projektavimo pirkimo procedūras, todėl kviečiame Ukmergės visuomenę į konsultacijas dėl būsimų erdvių pritaikymo viešam naudojimui.

Konsultacijomis siekiame sukurti kuo tikslesnę ir labiausiai visuomenės lūkesčius atspindinčią projektavimo užduotį bei turėti viziją, kokios veiklos galėtų atsirasti minimose vietose.                   

Jūsų pasiūlymų bei pastabų būsimai projektavimo užduočiai lauksime el. paštu a.sakalauskas@ukmerge.lt (su antrašte „PASTABOS SKVERUI“ ir/arba „PASTABOS KALVAI“), o š. m. gegužės 27 d. 16 val. labai lauksime susitikime  (prisijungimo nuoroda:https://us02web.zoom.us/j/85121320076?pwd=ZnFaSFdoZVlpTFhFYThqNkh0eVdJZz09 meeting ID: 851 2132 0076, passcode: 371850), kurio metu aptarsime būsimų viešųjų erdvių tvarkybos projektų rengimo užduotis bei jų turinį, taip pat visus gautus pasiūlymus ir pastabas (detalesnė informacija dėl šio susitikimo bus paskelbta Savivaldybės internetiniame tinklalapyje www.ukmerge.lt ir „Facebook“ paskyroje).
Daugiau informacijos Jums suteiks Savivaldybė administracijos Urbanistikos ir infrastruktūros skyriaus vedėjo pavaduotojas, vyriausiasis architektas Artūras Sakalauskas ( tel. 8 694 26739).

Informacija apie Skverą

Skveras patenka į Ukmergės senamiestį (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17116) ir Ukmergės senojo miesto vietą (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 2990), todėl jam taikomi papildomi paveldosaugos reikalavimai, tarp kurių Ukmergės senamiesčio nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkymo specialiojo plano sprendiniai ir vertingųjų savybių išsaugojimas (https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/B27248E7-1B5F-46CB-BA84-E52CD454A816).

Istoriškai skvero vietoje iki pat XX a. antros pusės buvo užstatymas pastatais, kurie formavo Kęstučio aikštės perimetrinį užstatymą. Vėliau, išgriovus pastatus. vieta buvo naudojama kaip skveras ir šiai dienai jau yra susiformavusi viešoji erdvė, nors urbanistiškai atsiradęs plyšys nutraukia istorinį perimetrinį Kęstučio aikštės užstatymą. Siekiant sujungti dabartį ir ateitį, reikalingas sprendinys, kuris formos prasme užpildytų gatvės perimetrą, o turinio prasme – erdvė įgautų gyvybės ir taptų mėgstama miestiečių ir lankytojų vieta, integruojant jau susiklosčiusią aplink infrastruktūrą – sąveika su kaimynystėje esančiais pastatais ir jų valdytojais, autobusų stotele, Giedraičių gatvės trasa, miesto centro aikštėmis. Todėl formuojant užduotį skvero architektūriniam išpildymui, reikalinga informacija, kokios gi veiklos šioje erdvėje galėtų vykti. Todėl prašome užpildyti klausimyną bei palikti kitus Jūsų pasiūlymus nagrinėjamu klausimu.

Galimų vizijų trumpi aprašymai (įvertinkite nuo 0 iki 5 balų, kai 5 balai yra aukščiausias įvertinimas)

1.1.Sukurtas iš esmės naujas architektūrinis skvero pavidalas (apželdinta takų sistema su poilsio salelėmis ir viena kita menine skulptūra) bei:

1.1.1. su tūriniu akcentu, užpildančiu Kęstučio aikštės perimetrinį užstatymą (dekoratyvi siena, individualizuotas autobusų laukimo paviljonas, meninė galerija ar kt.). (0-5 balai)

1.1.2. į kurį galėtų būti integruotos kaimyniniuose pastatuose vykdomos/-siančios veiklos (kavinės, parduotuvės, grožio salonai ar kt.). (0-5 balai)

arba

1.1.3. Būtų uždaresnio tipo (atribotas nuo kaimyninių namų gyvatvorėmis ar kitais elementais), kuriame lankytojai galėtų atsiriboję nuo gretimybių ramiai atsikvėpti.( 0-5 balai)

1.2. Nekurti iš esmės naujo architektūrinio pavidalo, o tik atlikti kosmetinį skvero remontą, pakeičiant takų dangas, įrengiant suoliukus bei apželdinant (0-5 balai)

1.3. Jei nei vienas iš pasiūlytų vizijos variantų netinkamas, galite įrašyti savąjį.

1.4. Įrašykite kitas, Jūsų nuomone, svarbias sąlygas, kurias reikėtų įvertinti parenkant skvero sutvarkymo viziją (koncepciją) (informaciniai stendai, įrenginiai, paslaugos, gerosios patirties pavyzdžiai, išsaugoti esami medžiai, kt.).

Informacija apie Kalvą

Kalva taip pat patenka į Ukmergės senamiestį (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17116) ir Ukmergės senojo miesto vietą (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 2990), todėl jos teritorijai taikomi papildomi paveldosaugos reikalavimai, tarp kurių Ukmergės senamiesčio nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkymo specialiojo plano sprendiniai ir vertingųjų savybių išsaugojimas (https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/B27248E7-1B5F-46CB-BA84-E52CD454A816).

Istoriškai ši vieta nebuvo užstatyta, o naudota kaip dirbama žemė šalia namų ūkių, o vėliau tapusi pieva, kurioje galėjo ganytis gyvuliai, t. y. buvo žaliasis miesto plotas, kuriame XX a. antroje pusėje buvo įrengtas apžvalgos ratas, dar vadintas „Velnio ratu“. Šiandien ši vieta yra greta Ukmergės mieto simbolio – piliakalnio ir kartu su Pilies parku galėtų tapti viena iš trijų senamiesčio apžvalgos viršūnių. Vystant toliau šią mintį ir turint galvoje, kad piliakalnis – reprezentacinė vieta, Pilies parkas – rekreacinis, nagrinėjama Kalva galėtų tapti vaikų ir jaunimo laisvalaikio vieta, todėl prašome užpildyti klausimyną bei palikti kitus Jūsų pasiūlymus nagrinėjamu klausimu.

Galimų vizijų trumpi aprašymai (įvertinkite nuo 0 iki 5 balų, kai 5 balai yra aukščiausias įvertinimas)

1.1. Sukurta „Šeimos kalvos“ viešoji erdvė, skirta šeimoms su vaikais leisti laiką ant ypač aukštos kokybės vaikų žaidimų įrenginių ir aikštelių bei būtų įdomi viso Ukmergės krašto šeimoms apsilankyti. (0-5 balai)

1.2. Sukurta viešoji erdvė savo užpildymu panaši į Pilies parką – įrengti takai su suoliukais, apžvalgos aikštelė, pasodinti želdiniai bei sukurtas naktinis apšvietimas. Būtų skirta pasyviam poilsiui su nedideliu kiekiu vaikų žaidimų aikštelių ir/ar kitomis, pvz. sporto aikštelėmis. (0-5 balai)

1.3. Nekurti naujos erdvė, o palikti esamą pievą, ją nušienaujant ir nukertant menkaverčius medžius. (0-5 balai)

1.4. Jei nei vienas iš pasiūlytų vizijos variantų netinkamas, galite įrašyti savąjį.

1.5. Įrašykite kitas, Jūsų nuomone, svarbias sąlygas, kurias reikėtų įvertinti parenkant kalvos sutvarkymo viziją (koncepciją) (informaciniai stendai, įrenginiai, paslaugos, gerosios patirties pavyzdžiai, išsaugoti esami medžiai, kt.).

Urbanistikos ir infrastruktūros skyriaus informacija 

Dainiaus Vyto nuotraukos