Naujiena

Kvietimas teikti paraiškas 2021 metų nacionalinei paramai gauti kaimo bendruomenėms
2021 m. Sausio 25 d.

Kvietimas teikti paraiškas 2021 metų nacionalinei paramai gauti kaimo bendruomenėms

Informuojame, kad nuo š. m. vasario 1 d. iki kovo 1 d. kaimo bendruomenės kviečiamos teikti paramos paraiškas pagal 2021 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas žemės ūkio ministro 2020 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 3D-862 ,,Dėl 2021 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“.

 Bus remiami projektai, susiję su šiomis veiklos sritimis:

  • kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas;
  • kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams (pvz., poilsio arba laisvalaikio vietos įrengimas);
  • bendruomeniškumą kaime skatinančių (įskaitant gerosios patirties sklaidos ir mokomuosius vizitus) ir tradicinių renginių organizavimas.

Išsamesnė informacija čia: https://zum.lrv.lt/lt/skelbimai/kvietimas-teikti-paraiskas-2021-metu-nacionalinei-paramai-gauti-kaimo-bendruomenems