Naujiena

Kvietimas teikti paraiškas paramai gauti
2021 m. Liepos 14 d.

Kvietimas teikti paraiškas paramai gauti

Ukmergės rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, skelbia papildomą nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų atrankos konkursą Ukmergės miesto seniūnijoje ir kviečia teikti paraiškas paramai gauti.

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti projektus, kuriose planuojamos veiklos labiausiai atitinka Ukmergės miesto seniūnijos bendruomenės narių (gyventojų) socialinius poreikius ir interesus.
Paraiškas gali teikti Ukmergės miesto seniūnijoje registruotos ir veikiančios:
bendruomeninės organizacijos kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas;
kitos nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas;
religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas.

Paraiškų pateikimas:
• Projektas aprašomas užpildant nustatytos formos paraišką. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą, arba pasirašyta elektroniniu parašu, jei pareiškėjas jį turi. Teikiamas vienas paraiškos su priedais egzempliorius.
• Lydraštis ir paraiška su priedais pateikiama skenuoti MS PDF formate elektronine versija el.paštu: [email protected]
arba
• Ukmergės rajono savivaldybės administracijos priimamajame (Kęstučio a. 3, Ukmergė, 1 kab.)

Tvarkingai susegtos paraiškos su pridedamais dokumentais pateikiamos į pašto dėžutę ant Savivaldybės pastato sienos vidiniame kiemelyje.
Paraiškų pateikimo terminas – nuo 2021 m. liepos 2 d. iki 2021 m. liepos 16 d.  1530val.

Logotipas