Naujiena

Laikas rengti ir tvirtinti metinius finansinių ataskaitų rinkinius ar metinę ataskaitą
2021 m. Balandžio 23 d.

Laikas rengti ir tvirtinti metinius finansinių ataskaitų rinkinius ar metinę ataskaitą

Nevyriausybinėms organizacijoms primename, jau laikas rengti ir tvirtinti metinius finansinių ataskaitų rinkinius ar metinę ataskaitą.

Asociacijos savo metinėse veiklos ataskaitose privalo nurodyti:

  1. Asociacijos veiklos tikslus, uždavinius ir atliktus darbus, taip pat turi būti nurodyti ateinančių finansinių metų veiklos planuojami tikslai, uždaviniai ir atlikti darbai;
  2. Asociacijos narių skaičių finansinių metų pabaigoje ir praėjusių finansinių metų pabaigoje, atskirai išskiriant vienijamų juridinių asmenų skaičių ir jų pavadinimus, teisinę formą, kodus. Tai turi padaryti NVO.

Labdaros ir parmos fondai turi nurodyti:

  1. Fondo veiklos tikslus, uždavinius ir atliktus darbus, taip pat turi būti nurodyti ateinančių finansinių metų veiklos planuojami tikslai, uždaviniai ir atlikti darbai;
  2. Fondo dalininkų  narių skaičių finansinių metų pabaigoje ir praėjusių finansinių metų pabaigoje

Viešosios įstaigos savo veiklos ataskaitoje turi nurodyti:

  1. Veiklos tikslus, uždavinius ir atliktus darbus, siekiant veiklos tikslų, taip pat turi būti nurodyti ateinančių finansinių metų veiklos planuojami tikslai, uždaviniai ir atlikti darbai;
  2. VšĮ dalininkus ir kiekvieno jų įnašų vertę finansinių metų pabaigoje ir praėjusių finansinių metų pabaigoje.
Plačiau skaityti ČIA