Naujiena

2021 m. Lapkričio 25 d.

Įyko 13-asis šios kadencijos Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdis

Lapkričio 25-ąją nuotoliniame posėdyje, kuriam vadovavo Ukmergės rajono savivaldybės meras Rolandas Janickas, dalyvavo 23 Tarybos nariai, Agnė Balčiūnienė, mero pavaduotoja, Darius Varnas, administracijos direktorius,  jo pavaduotoja Dalė Steponavičienė, Onutė Mikelienė, savivaldybės kontrolierė, administracijos skyrių vedėjai, specialistai, žiniasklaidos atstovai. Prie dalyvaujančiųjų prisijungė ir Gabrielė Brazauskienė, Vyriausybės atstovų įstaigos vyriausioji specialistė Vilniaus ir Alytaus apskrityse, Raimondas Baltaduonis, UAB „Ukmergės butų ūkis“ direktorius, Gitana Čepienė, Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) vyriausioji gydytoja, Vaida Puodžiūnienė, Visuomenės sveikatos biuro direktorė, Rasa Kumetaitienė, Vietos veiklos grupės (VVG) vietos plėtros strategijos administravimo vadovė.

Dar prieš Tarybos posėdį, pastarųjų mėnesių eigoje, komitetuose ir darbo grupėse Tarybos nariai svarstė darbotvarkės klausimus, diskutavo apie projektus ir priėmė sprendimus.

Tradiciškai prasidėjus posėdžiui, meras pasveikino lapkričio mėnesį gimusį Tarybos narį Romą Pivorą (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga). Visų dalyvaujančiųjų vardu palinkėjo jam sveikatos ir stiprybės.

13-ąjį kartą susirinkę Tarybos nariai patvirtino Ukmergės rajono savivaldybės administracijos nuostatus, VšĮ Jaunimo laisvalaikio centro teikiamų paslaugų (trumpalaikė patalpų nuoma, apgyvendinimo, organizavimo paslaugos, įrangos nuoma) kainų sąrašą, Savižudybių prevencijos 2022–2026 metų programą bei programos įgyvendinimo planą, Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Ukmergės rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašą, Socialinių paslaugų centro teikiamų mokamų socialinių paslaugų sąrašą ir paslaugų  kainas, patvirtintos ir UAB „Ukmergės butų ūkis“ teikiamų paslaugų kainos.

Posėdžio metu taip pat buvo balsuojama ir už patikslintą Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. 7-18 patvirtintą Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto pajamų planą, kuriuo siūloma perskirstyti savivaldybės biudžeto lėšas, padidinti biudžetinių įstaigų uždirbamų pajamų planus bei skirti šias pajamas įstaigų išlaidoms finansuoti ir t.t.

Šiandien buvo pritarta ir projekto „Pirčių komplekso (mini SPA) įrengimas Veprių stovykloje" sutarties nutraukimui. Projektas nebus įgyvendinamas, nes buvo paskaičiuota, kad komplekso teikiamos paslaugos būtų finansiškai nuostolingos, be to, Veprių gyvenvietėje yra kaimo turizmo sodybų, kuriose teikiamos pirčių, vandens kubilų nuomos paslaugos. Nutraukimą įtakojo ir ženkliai padidėjusios statybinių medžiagų ir statybos darbų kainos bei specialistų, norinčių dirbti kineziterapeuto-pirtininko pareigose trūkumas.

Pritarta ir sprendimo projektui dėl VšĮ Ukmergės PSPC valdymo struktūros keitimo. Struktūriniai pertvarkymai bus atliekami, siekiant gerinti įstaigoje teikiamų paslaugų kokybę, darbo organizavimą ir optimizavimą.

Kai balsavimas dėl 17-os sprendimų projektų buvo baigtas, Ukmergės rajono VVG vietos plėtros strategijos administravimo vadovė R. Kumetaitienė pristatė Ukmergės rajono VVG 2016- 2023 metų vietos plėtros strategiją.  

Tarybos posėdžio transliaciją galima peržiūrėti paspaudus šią nuorodą: https://www.youtube.com/watch?v=mk9A9JfBWHQ

Informacinių technologijų ir viešųjų ryšių skyriaus informacija


Galerija