Naujiena

2021 m. birželio 09 d.

Medienos ir durpių kuro užterštumo radioaktyviuoju ceziu 137Cs kontrolė pasiteisino

Medienos ir durpių kuro užterštumo radioaktyviuoju ceziu 137Cs kontrolė pasiteisino

Lietuvoje vis pasitaiko atvejų, kai iš teritorijų, užterštų radioaktyviosiomis medžiagomis po avarijos Černobylio atominėje elektrinėje, norima įvežti medienos ir durpių kuro, užteršto radioaktyviuoju ceziu 137Cs. Kadangi medienos kuro pelenai dažnai naudojami dirvoms tręšti, todėl radioaktyviųjų medžiagų, esančių pelenuose, gali patekti į daržoves ar gyvulių pašarą ir mitybos grandine – į žmogaus organizmą.

Siekiant užtikrinti, kad į Lietuvą nepatektų toks kuras, taikomi du prevencijos barjerai.

Pasienio kontrolės punktuose įrengtos radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų objektų aptikimo sistemos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos struktūriniai padaliniai atlieka krovinių, kertančių valstybės sieną, radiacinę kontrolę. Jeigu šios sistemos nustato, kad vežamas medienos ar durpių kuras skleidžia jonizuojančiąją spinduliuotę, pareigūnai tokio krovinio į Lietuvos Respublikos teritoriją neįleidžia.

Nuo 2015 visos medienos ar durpių kuro siuntos, įvežamos iš Baltarusijos, Ukrainos ir Rusijos Federacijos Kalugos, Tulos, Briansko ir Oriolo sričių turi turėti dokumentus, įrodančius, kad užterštumas radioaktyviuoju ceziu 137Cs neviršija už 30 Bq/kg. Šių dokumentų patikrą atlieka Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teritorinių muitinių pareigūnai.

Vien per 2020 m. tokia medienos ir durpių kuro kontrolė leido aptikti, kad kuras užterštas radioaktyviosiomis medžiagomis  ir 44 atvejais į Lietuvą nebuvo leista įvežti tokio kuro.

Radiacinės saugos centras (toliau – RSC) vykdo ir pasirinktinę įvežamos medienos ir durpių kuro kontrolę, muitinės postuose sustabdant įvežamą medienos ir durpių kurą bei atliekant atrinktų mėginių tyrimus. Jeigu atlikus tyrimus nustatoma, kad užterštumas radioaktyviuoju ceziu 137Cs viršija leistiną lygį, medienos ar durpių kuras neįleidžiamas  į Lietuvos teritoriją.

Taip pat RSC specialistai radiacinės saugos priežiūros metu vertina, kaip medienos kurą naudojančios įmonės vykdo susidariusių pelenų užterštumo radioaktyviuoju ceziu 137Cs kontrolės reikalavimus. Ištyrus iš katilinių ir šiluminių elektrinių paimtus medienos kuro pelenų mėginius, nustatyta, kad 93 proc. visų tirtų pelenų buvo tinkami naudoti dirvoms tręšti. Stebimas nedidelis medienos kuro pelenų mėginių, kuriuose radioaktyviojo cezio 137Cs aktyvumo koncentracija viršija 1 Bq/g (pelenai nebetinka dirvų tręšimui ir tokie pelenai gali būti naudojami rekultivuojant pažeistas teritorijas ar civilinės inžinerijos reikmėms), skaičiaus didėjimas.. Tai galima paaiškinti tuo, kad pastaraisiais metais pelenų užterštumo radioaktyviuoju ceziu 137Cs kontrolė privaloma tik įmonėms, turinčioms didelius šilumos gamybos pajėgumus, o būtent tokios įmonės kūrena ir iš trečiųjų valstybių importuotą medienos kurą.

 Medienos kuro pelenų mėginių skaičiaus pasiskirstymas

RSC, vykdydamas žmonių ir aplinkos apšvitos reguliuojamąją kontrolę, deda daug pastangų, kad Lietuvos gyventojai būtų apsaugoti nuo nepagrįstos apšvitos jonizuojančiąja spinduliuote, todėl medienos ir durpių bei iš jų susidarančių pelenų kontrolė 2021 m. ir toliau tęsiama.

Medienos kuro mėginiai ruošiami tyrimams

Radiacinės saugos centras
Kalvarijų g. 153, Vilnius
LT-08352, Lietuva
Tel. (8 5) 236 1936

Radiacinės saugos centras-logotipas