Naujiena

Meras
2021 m. Rugsėjo 30 d.

11-asis Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdis

Rugsėjo 30 d., skaičiuojant paskutines š. m. rugsėjo dienas – nuotoliniu būdu vyko Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kurio metu buvo aptarti svarbiausi savivaldybės gyvenimo klausimai ir problemos.

Posėdyje dalyvavo  beveik visi Tarybos nariai. Prie dalyvaujančiųjų prisijungė ir Darius Varnas, Savivaldybės administracijos direktorius, jo pavaduotoja Dalė Steponavičienė, Onutė Mikelienė, savivaldybės kontrolierė, administracijos skyrių vedėjai, specialistai tai pat Kristina Karpovienė, Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro direktorė, žiniasklaidos atstovai.

Posėdžio metu balsuota už 20 projektų. Jau prieš Tarybos posėdį, kaip įprasta, klausimai buvo aptarti komitetų posėdžiuose. Šįkart pritarta visiems sprendimams be papildomų diskusijų.

Tarybos nariai patvirtino Ukmergės rajono savivaldybės jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką programą. Programos tikslas – sudaryti palankias sąlygas kokybiškam jaunimo užimtumui vasaros atostogų metu bei suteikti kompensaciją rajono darbdaviams, jauno darbuotojo darbo vietos išlaikymui.

Posėdžio dalyviai balsavo už Ukmergės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patikslinimą, Ukmergės socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimą, Ukmergės rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų ir darbo reglamento, lėšų naudojimo ir skyrimo tvarkos aprašo  patvirtinimą, už Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. 7-268 „Dėl Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimą.

Buvo nuspręsta papildyti Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų sąrašą ir  patvirtinti trumpalaikės socialinės globos institucijoje vienos paros kainą, kuri nuo 2021 m. spalio 1 d. sieks 60 eurų.

Visi vienbalsiai balsavo ir už bendruomenės projekto patvirtinimą. 2020 m. gruodžio 21 d. Ukmergės rajono savivaldybės taryba patvirtino Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai kurti ir plėsti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą ir šių metų savivaldybės biudžete šiam tikslui buvo numatyta skirti 20 tūkst. eurų. Iš 4-ių balsavimui atrinktų iniciatyvų daugiausia Ukmergės rajono gyventojų simpatijų pelnė  Šventupės bendruomenės projektas „Nauja krepšinio aikštelės danga“. Šio projekto tikslas – atnaujinti Šventupės kaime esančios (asfaltuotos) krepšinio aikštelės dangą, nes ji susidėvėjusi ir ją būtina keisti. Tikimasi, kad krepšinio aikštelės įrengimas prisidės prie bendruomenės sutelkimo ir paskatins jaunimo užimtumą bei fizinį aktyvumą.

Apsispręsta ir dėl Ukmergės rajono geriausio 2021 metų mokytojo vardo suteikimo. Siekiant įvertinti rajono pedagogų veiklos pasiekimus, paskatinti juos siekti kuo geresnių veiklos rezultatų, kasmet trims mokytojams suteikiamas Ukmergės rajono geriausio metų mokytojo vardas. Įvertinimas skiriamas mokytojams už jų nuopelnus praktinėje veikloje, mokinių pasiekimus, reikšmingiausius darbus pedagogikos srityje, pilietinių vertybių ugdymą.

Buvo balsuojama dar už 4 projektus susijusius su švietimo įstaigomis: dėl mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymo paslaugas ugdymo įstaigose dydžio, dėl švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, ikimokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus, neformaliojo švietimo mokyklų klasių, grupių ir mokinių skaičiaus.

Posėdžio metu buvo  patvirtintas ir Ukmergės rajono savivaldybės 2021 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo patikslintas objektų sąrašas.

Posėdžio pabaigoje administracijos direktorius D. Varnas trumpai informavo apie Vilniaus gatvėje užsitęsusius remonto darbus, Covid-19 situaciją, vakcinavimo mastus Ukmergės rajone.

Tarybos posėdį tiesiogiai galėjo stebėti  visi norintys. O nespėjusius pamatyti tiesioginės transliacijos, kviečiame įrašą žiūrėti ČIA

Informacinių technologijų ir viešųjų ryšių skyriaus informacija


Galerija