Naujiena

2020 m. Gruodžio 7 d.

2020 m. gruodžio 11 d. vyks Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdis

Vadovaudamiesi Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-906 ,,Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“, Neįgaliųjų reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2020 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. V-65 ,,Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 10.2. papunkčiu informuojame, kad 2020 m. gruodžio 11 d., 10 val. Ukmergės rajono savivaldybės I aukšto salėje, adresu: Kęstučio a. 3, Ukmergė, vyks Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdis. 

Numatoma posėdžio darbotvarkė:

  1. Dėl susipažinimo su projektų vertinimo suvestinės duomenimis.
  2. Dėl projektams finansuoti siūlomų skirti lėšų apskaičiavimo.
  3. Dėl siūlymo parengimo savivaldybės administracijos direktoriui dėl lėšų skyrimo projektams finansuoti.