Naujiena

2021 m. lapkričio 23 d.

2021 11 26 vyks posėdis dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo

Vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-686 ,,Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų patvirtinimo“ ir Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Neįgaliųjų reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. V-93 ,,Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 10.2. papunkčiu informuojame, kad 2021 m. lapkričio 26 d., 9 val. Ukmergės rajono savivaldybės I aukšto salėje, adresu: Kęstučio a. 3, Ukmergė, vyks Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metais projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdis.

Numatoma Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metais projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdžio darbotvarkė:

  1. Dėl projektų atitikties formaliesiems kriterijams atmetimo/neatmetimo.
  2. Konkursui pateiktų projektų paraiškų pasidalijimas vertinimui tarp komisijos narių.
  3. Projektų vertinimo anketų pateikimo terminų nustatymas.