Naujiena

2022 m. Lapkričio 3 d.

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2022-11-09 išvažiuojamasis posėdis

2022 m. lapkričio 9 d. 9 val. išvažiuojamojo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje Nr. VL-17 numatomi svarstyti klausimai:

2. Dėl Baraučiznos pilkapyno, Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Baraučiznos k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projekto rengimo tikslingumo.

Papildoma informacija:

Statusas: -

Klausimo svarstymo pagrindas: Konsultacija nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projekto rengėjo prašymu, vadovaujantis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos sudaromų nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų nuostatų, patvirtintų Departamento direktoriaus 2019 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. Į-279 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos sudaromų nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų nuostatų patvirtinimo“, 5.6 papunkčiu.

Klausimo svarstymo tikslai/motyvai: Įvertinti vietoje spėjamą pilkapyną bei priimti sprendimą dėl apsaugos reikalingumo/ nereikalingumo.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

3. Dėl Pabaisko, Šventosios, Ukmergės mūšio vietos (u. k. 10577), Ukmergės r. sav., Pabaisko sen., Pabaisko mstl., teritorijos ir apsaugos zonos apibrėžimo, vertingųjų savybių nustatymo.

Statusas: Paskelbtas kultūros paminklu.

Klausimo svarstymo pagrindas: Konsultacija nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projekto rengėjo prašymu, vadovaujantis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos sudaromų nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų nuostatų, patvirtintų Departamento direktoriaus 2019 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. Į-279 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos sudaromų nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų nuostatų patvirtinimo“, 5.7 papunkčiu.
Klausimo svarstymo tikslai/motyvai: Įvertinti kultūros paveldo objektą vietoje ir priimti sprendimą dėl jo teritorijos ir apsaugos zonos apibrėžimo (sumažinimo tikslingumo), vertingųjų savybių nustatymo.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

Posėdžio pradžia 9 val.

Daugiau informacijos suteiks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Augustina Kurilienė, tel. nr. (8 5) 273 11 01.