Naujiena

2022 m. Lapkričio 22 d.

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje bus svarstomas klausimas dėl Ukmergės rajone esančio objekto

Lapkričio 28 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje numatomas svarstyti Lietuvos partizanų ir politinių kalinių kapų (u. k. 30796), Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Bernotiškių k., Miškų g., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – registrinis.

Parengtais dokumentais siūloma tikslinti vertingąsias savybes, teritorijos koordinates.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Daugiau informacijos suteiks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Rasa Visockaitė, tel. 8 614 36962.

Su Akto projektu galima susipažinti: https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/HTdSqSFZwWYgTbz