Naujiena

2022 m. Sausio 5 d.

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) 2022-01-11 nuotolinis posėdis

2022 m. sausio 11 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Planuojama svarstyti:

1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Kalvių Šv. Antano Paduviečio bažnyčios statinių kompleksui (45641), esančiam Kaišiadorių rajono sav., Kalvių k., Lapainios g. 39, suteikimo.

Papildoma informacija:

Statusas (objekto u. k.  969) – registrinis.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Akto projektu siūloma suteikti apsaugą Kalvių Šv. Antano Paduviečio bažnyčios statinių kompleksui (45641), esančiam Kaišiadorių rajono sav., Kalvių k., Lapainios g. 39, susidedančiam iš registrinio kultūros paveldo objekto Kalvių Šv. Antano Paduviečio bažnyčios (u. k. 969), Varpinės (45642) bei Šventoriaus tvoros ir vartų (45643), kuriems siūloma suteikti apsaugą. Taip pat siūloma nustatyti kompleksinio objekto ir kompleksinių dalių vertingąsias savybes ir vertingųjų savybių pobūdžius, reikšmingumo lygmenis, apibrėžti teritorijos ribas.

Svarstymo pagrindas – gautas akto projektas, parengtas Kultūros paveldo centro pagal Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. Į-17 patvirtintą Kultūros paveldo centro 2020 metų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Pašušvio Visų Šventųjų bažnyčios statinių komplekso (u. k. 1570), esančio Radviliškio rajono sav., Grinkiškio sen., Pašušvio mstl., Dvaro g. 3, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – Bažnyčia ir varpinė (u. k. 1570) – registrinis, Ornamentuoti kryžiai (4) (u. k. 15568) – registrinis, Altorius su skulptūromis (u. k. 13409) - registrinis, Sakykla (u. k. 15566) - registrinis, Antano Burbos memorialinė lenta (u. k. 15567) - registrinis, Vargonai (u. k. 16860) – registrinis, Vargonų prospektas (u. k. 29818) – registrinis, skulptūra „Trimituojantis angelas“ (u. k. 29819) – registrinis, Vargonų instrumentas (u. k. 29820) – registrinis.

Rengėjas – kultūros paveldo centras.

Akto projektu siūloma formuoti kompleksinį kultūros paveldo objektą - Pašušvio Visų Šventųjų bažnyčios statinių kompleksą (u. k. 1570), suteikiant jam apsaugą, kurį sudarytų trys kompleksinės dalys: Visų Šventųjų bažnyčia (46842), Varpinė (46843) ir Šventoriaus tvora ir vartai (46844). Šiuo akto projektu siūloma nustatyti kompleksinio objekto ir jo kompleksinių dalių vertingąsias savybes ir vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas. Siūloma netaikyti apsaugos: Ornamentuotiems kryžiams (4) (u. k. 15568), Altoriui su skulptūromis (u. k. 13409), Sakyklai (u. k. 15566), Antano Burbos memorialinei lentai (u. k. 15567), Vargonams (u. k. 16860), Vargonų prospektui (u. k. 29818), skulptūrai „Trimituojantis angelas“ (u. k. 29819), Vargonų instrumentui (u. k. 29820), nes šiuos objektus siūloma nustatyti Visų šventųjų bažnyčios (46842) vertingosiomis savybėmis.

Svarstymo pagrindas – gautas akto projektas, parengtas Kultūros paveldo centro pagal Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 patvirtintą Kultūros paveldo centro 2021 metų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Laisvės paminklui (45894), esančiam Kelmės rajono sav., Tytuvėnų apylinkių sen., Pašiaušės k., Vilties g. 5, suteikimo.

Papildoma informacija:

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Akto projektu siūloma suteikti apsaugą Laisvės paminklui (45894), esančiam Kelmės rajono sav., Tytuvėnų apylinkių sen., Pašiaušės k., Vilties g. 5, nustatyti vertingąsias savybes ir memorialinį (lemiantį reikšmingumą - svarbų) vertingųjų savybių pobūdį, vietinį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.

Svarstymo pagrindas – gautas akto projektas, parengtas Kultūros paveldo centro pagal Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2020-10-30 pavedimą Nr. (9.52 E)2-2588.

4. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Klebonijos (u. k. 2276), esančios Ukmergės rajono sav., Šešuolių sen., Šešuolių mstl., Kiauklių g. 2, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – registrinis.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Akto projektu siūloma patikslinti Klebonijos (u. k. 2276), esančios Ukmergės rajono sav., Šešuolių sen., Šešuolių mstl., duomenis Kultūros vertybių registre, nustatant vertingąsias savybes ir architektūrinį (lemiantį reikšmingumą – tipišką) vertingųjų savybių pobūdį, vietinį reikšmingumo lygmenį, apibrėžiant teritorijos ribas.

Svarstymo pagrindas – gautas akto projektas, parengtas Kultūros paveldo centro pagal Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 patvirtintą Kultūros paveldo centro 2021 metų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

5. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Pastatui, esančiam Panevėžio m. sav., Panevėžio m., Klaipėdos g. 12, suteikimo.

Papildoma informacija:

Rengėjas – Panevėžio miesto savivaldybės administracija.

Akto projektu siūloma suteikti apsaugą Pastatui, esančiam Panevėžio m. sav., Panevėžio m., Klaipėdos g. 12, nustatyti vertingąsias savybes ir architektūrinį (lemiantį reikšmingumą – tipišką) vertingųjų savybių pobūdį, vietinį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.

Svarstymo pagrindas – gautas akto projektas, kurio parengimą inicijavo Panevėžio miesto savivaldybės administracija. Pastatas patenka į Panevėžio miesto istorinės dalies (u. k. 31872) teritoriją ir šios kultūros paveldo vietovės akte yra pažymėtas kaip vertingųjų savybių požymių turintis objektas.

6. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Namui, esančiam Panevėžio m. sav., Panevėžio m., Kranto g. 29, suteikimo.

Papildoma informacija:

Rengėjas – Panevėžio miesto savivaldybės administracija.

Akto projektu siūloma suteikti apsaugą Pastatui, esančiam Panevėžio m. sav., Panevėžio m., Kranto g. 29, nustatyti vertingąsias savybes ir architektūrinį (lemiantį reikšmingumą – tipišką) vertingųjų savybių pobūdį, vietinį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.

Svarstymo pagrindas – gautas akto projektas, kurio parengimą inicijavo Panevėžio miesto savivaldybės administracija. Namas patenka į Panevėžio miesto istorinės dalies (u. k. 31872) teritoriją ir šios kultūros paveldo vietovės akte yra pažymėtas kaip vertingųjų savybių požymių turintis objektas.

7. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Namui, esančiam Panevėžio m. sav., Panevėžio m., Kranto g. 35A, suteikimo.

Papildoma informacija:

Rengėjas – Panevėžio miesto savivaldybės administracija.

Akto projektu siūloma suteikti apsaugą Pastatui, esančiam Panevėžio m. sav., Panevėžio m., Klaipėdos g. 12, nustatyti vertingąsias savybes ir architektūrinį (lemiantį reikšmingumą – svarbų) vertingųjų savybių pobūdį, vietinį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.

Svarstymo pagrindas – gautas akto projektas, kurio parengimą inicijavo Panevėžio miesto savivaldybės administracija. Namas patenka į Panevėžio miesto istorinės dalies (u. k. 31872) teritoriją ir šios kultūros paveldo vietovės akte yra pažymėtas kaip vertingųjų savybių požymių turintis objektas.

8. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Namui, esančiam Panevėžio m. sav., Panevėžio m., Kranto g. 39, suteikimo.

Papildoma informacija:

Rengėjas – Panevėžio miesto savivaldybės administracija.

Akto projektu siūloma suteikti apsaugą Pastatui, esančiam Panevėžio m. sav., Panevėžio m., Kranto g. 39, nustatyti vertingąsias savybes ir architektūrinį (lemiantį reikšmingumą – tipišką) vertingųjų savybių pobūdį, vietinį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.

Svarstymo pagrindas – gautas akto projektas, kurio parengimą inicijavo Panevėžio miesto savivaldybės administracija. Namas patenka į Panevėžio miesto istorinės dalies (u. k. 31872) teritoriją ir šios kultūros paveldo vietovės akte yra pažymėtas kaip vertingųjų savybių požymių turintis objektas.