Naujiena

Kultūros paveldo departamentas
2021 m. liepos 14 d.

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (II) 2021-07-19 nuotolinio posėdžio darbotvarkė

2021 m. liepos 19 d. 9 val. vyks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotolinis posėdis.

Darbotvarkė:

1. Dėl akmenų ir betoninio grindinių fragmentų, atidengtų 2021 m. archeologinių tyrimų metu Ilguvos dvaro sodybos ir Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios statinių komplekso (u. k. 587) teritorijoje, Šakių r. sav., Kriūkų sen., Ilguvos k., Dvaro g. 27, vertinimo ir jų nustatymo Ilguvos dvaro sodybos ir Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios statinių komplekso (u. k. 587) vertingosiomis savybėmis tikslingumo.
Papildoma informacija:
Klausimo svarstymo pagrindas: tyrėjo pateikti archeologinių detaliųjų tyrimų tarpinė pažyma, architektūrinių tyrimų pažyma ir prašymas Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai įvertinti akmenų ir betoninio grindinių fragmentų (XIX a.– XX a. I p.) dėl jų nustatymo vertingosiomis savybėmis tikslingumo.
2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Druskininkų miesto istorinės dalies (u. k. 30185), Druskininkų sav., Druskininkų m., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas – valstybės saugomas.
Rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektu, remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, archyvine medžiaga tyrimais ir publikacijomis, siūloma patikslinti Druskininkų miesto istorinės dalies (u. k. 30185) duomenis Kultūros vertybių registre: patikslinti kultūros paveldo vietovės vertingąsias savybes ir atnaujinti apibrėžtų teritorijos bei apsaugos zonos ribų planą.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro ir Kipro Petrausko paminklo komplekso (u. k. 46237), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., A. Vienuolio g. 1, apsaugos suteikimo ir įrašymo į Kultūros vertybių registrą.
Papildoma informacija:
Rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektu siūloma, remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, archyvine medžiaga bei publikacijomis, naujai nustatomos nekilnojamosios kultūros vertybės Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro ir Kipro Petrausko paminklo kompleksui (u. k. 46237) nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritorijos ribas, nacionalinį reikšmingumo lygmenį.
4. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Pastatų komplekso (u. k. 25770), esančio Vilniaus miesto sav., Žvėryno sen., Vilniaus m., Vytauto g. 15, duomenų Kultūros vertybių registre patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas – valstybės saugomas.
Rengėjas – Rasa Putrimienė.
Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektu siūloma, remiantis istorine-kartografine ir kt. tyrimų medžiaga patikslinti vertingąsias savybes.
5. Dėl Namo, Ukmergės r. sav., Ukmergės m., Bažnyčios g. 10, teisinės apsaugos reikalingumo.
Papildoma informacija:
Namas patenka į Ukmergės senamiesčio (u. k. 17116) teritoriją ir nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2014-02-10 aktu Nr. KPD-AV-628 pripažintas kaip vertingųjų savybių požymių turintis objektas. 2021-05-21 raštu Nr. (9.52E)2-1246 pavesta Kultūros paveldo centrui įvertinti duomenis ir pateikti siūlymus dėl Namo, Ukmergės r. sav., Ukmergės m., Bažnyčios g. 10, teisinės apsaugos reikalingumo.
 

Kultūros paveldo departamentas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos informacija