Naujiena

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (II) 2021-08-23 nuotolinis posėdis
2021 m. rugpjūčio 18 d.

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (II) 2021-08-23 nuotolinis posėdis

2021 m. rugpjūčio 23 d. 9 val. vyks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotolinis posėdis.

Darbotvarkė:

1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Pastato (u. k. 45033), Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., A. Kurpių g. 9, apsaugos suteikimo ir įrašymo į Kultūros vertybių registrą.

Papildoma informacija:

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektu siūloma, remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, archyvine medžiaga bei publikacijomis, naujai nustatomai nekilnojamajai kultūros vertybei Pastatui  (u. k. 45033) nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritorijos ribas, regioninį reikšmingumo lygmenį. 

2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Namo (u. k. 10531), Panevėžio r. sav., Paįstrio sen. Paliukų k., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – valstybės saugomas.

Rengėjas – Panevėžio–Utenos teritorinis skyrius.

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektu tikslinama Namo (10531)  vertingoji savybė, pakeičiant vertingąją savybę: stogo dangos medžiaga ar jos tipas - šiaudų dangos tipas į stogo dangos medžiaga ar jos tipas - nendrių dangos tipas. Vykdant namo projekto paruošiamuosius darbus, tyrimų metu nustatyta, kad stogo danga - nendrės. Taip pat siūloma Namo (10531) vertinimo tarybos akto projekte panaikinti vertingų savybių pastabą - prieš projektavimo ir tvarkymo darbus atlikti istorinius, fizinius tyrimus.

3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Pabiržės Švč. Trejybės bažnyčios statinių komplekso (u. k. 1312), Biržų r. sav., Pabiržės sen., Pabiržės mstl., Bažnyčios a. 7, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – valstybės saugomas.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektu, remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, archyvine medžiaga, tyrimų ataskaitomis bei publikacijomis siūloma patikslinti Pabiržės Švč. Trejybės bažnyčios statinių komplekso (u. k. 1312), kurį sudaro Pabiržės Švč. Trejybės bažnyčia (u. k. 16016), Sandėlis (u. k. 23630), Varpinė (u. k. 23629) ir Klebonija (u. k. 23628) vertingąsias savybes. Taip pat siūloma papildyti kompleksą šiomis sudėtinėmis dalimis, kurioms siūloma suteikti apsaugą: Šventoriaus tvorai su vartais, Parapijoms namams, Svirnui, Pirmam namui, Antram namui. Atskirais akto projektais siūloma panaikinti apsaugą Vargonams (u. k. 16823) ir freskai „Nukryžiuotasis“ (u. k. 20613), kurie tampa Pabiržės Švč. Trejybės statinių komplekso (u. k. 1312) Švč. Trejybės bažnyčios (u. k. 16016) ir Varpinės (u. k. 23629) vertingosiomis savybėmis., nustatyti regioninį reikšmingumo lygmenį. Pabiržės Švč. Trejybės statinių kompleksui apsaugos zona nėra apibrėžiama, nes objektas patenka į Tatulos kraštovaizdžio draustinio teritoriją.

4. Nekilnojamoj kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Plikių evangelikų liuteronų bažnyčios statinių komplekso (u. k. 23587), Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Plikių mstl., Klaipėdos g. 5, 6, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – valstybės saugomas.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektu, remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija bei istoriniais šaltiniais, siūloma patikslinti Plikių evangelikų liuteronų bažnyčios statinių komplekso (u. k. 23587), kurį sudaro Evangelikų liuteronų bažnyčia (u. k. 16030), Parapijos mokykla (u. k. 2413) ir Ūkinis pastatas (u. k. 23588) duomenis Kultūros vertybių registre: patikslinti teritorijos ir ir vizualinės apsaugos zonos ribas, nustatyti vertingąsias savybes, regioninį reikšmingumo lygmenį. 

5. Dėl Namo, Ukmergės r. sav., Ukmergės m., Bažnyčios g. 10, teisinės apsaugos reikalingumo.

Papildoma informacija:

Namas patenka į Ukmergės senamiesčio (u. k. 17116) teritoriją ir nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2014-02-10 aktu Nr. KPD-AV-628 pripažintas kaip vertingųjų savybių požymių turintis objektas. 2021-05-21 raštu Nr. (9.52E)2-1246 pavesta Kultūros paveldo centrui įvertinti duomenis ir pateikti siūlymus dėl Namo, Ukmergės r. sav., Ukmergės m., Bažnyčios g. 10, teisinės apsaugos reikalingumo.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos informacija