Naujiena

2022 m. Birželio 23 d.

Nevyriausybių organizacijų fondas paskelbė NVO institucinio stiprinimo projektų atrankos konkursą


Finansuotinos veiklos

1. NVO kompetencijų tobulinimas, siekiant kokybiškai teikti viešąsias paslaugas ir/ar gerinti savanoriškos veiklos organizavimo kokybę;
2. NVO teikiamų viešųjų paslaugų stiprinimas ir jų kokybės gerinimas, iniciatyvų NVO finansiniam tvarumui ar socialiniam verslui kūrimas ir/ar plėtojimas;
3. NVO, valstybės (savivaldybių) institucijų ir/ar verslo subjektų bendradarbiavimo mechanizmų kūrimas ir stiprinimas;
4. NVO institucinių gebėjimų, reikalingų dalyvauti priimant viešojo valdymo sprendimus, stiprinimas;
5. Siūlymų ir,/ar rekomendacijų dėl viešosios politikos sprendimų teikimas kompetentingai valstybės ar savivaldybės institucijai ir (arba) įstaigai;
6. Savanoriškos veiklos organizavimas ir plėtra.

Paraiškų priėmimas:
Paraiškų priėmimo terminas – iki liepos 11 d. (imtinai)
Projektų įgyvendinimo trukmė – iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Skiriamos sumos
Vienam projektui mažiausia galima skirti – 3 000 Eur.
Didžiausia galima skirti lėšų suma – 25 000 Eur.

Konkursui numatyta valstybės biudžeto lėšų suma – 540 000 Eur.

*Konkurso Nuostatus rasite paspaudę ant šios nuorodos: A1-387 Dėl Nevyriausybinių organizacijų fondo 2022 metų nevyriausybinių organizacijų institucinio stipri... (e-tar.lt)

**Konkurso paraiška pildoma per informacinę sistemą https://sopas.sppd.lt:8099

Daugiau informacijos: https://bit.ly/39mWVrJ