Naujiena

Kultūros paveldo departamento logotipas
2021 m. spalio 07 d.

Numatomas nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad 2021 m. spalio 11 d. 13 val. numatomas nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame bus svarstomi Lietuvos partizano Antano Urnižio kapo (45143), Jurgelionių k., Taujėnų sen., ir Lietuvos partizanų Antano ir Vytauto Čižauskų kapo (45141), Jurgelionių k., Taujėnų sen., Ukmergės r. sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektai dėl apsaugos suteikimo.

Su Akto projektu galima susipažinti: https://dangulys.kpd.lt/public/fc8bfb8bbf37