Naujiena

2021 m. vasario 25 d.

Nuo kovo 1-osios Savivaldybės administracijos struktūroje - pokyčiai

          

Ukmergės rajono savivaldybės taryba praėjusių metų gruodžio 21 d. posėdyje pritarė Savivaldybės administracijos struktūros pertvarkai. Pokyčiai įsigalios nuo š. m. kovo 1 dienos. 

Sumažėjo 3 skyriais, neliko poskyrių

Naujojoje struktūroje sumažėja 3 administracijos skyriais - vietoj 16 bus 13, nebelieka poskyrių. Suformuoti šie skyriai: Apskaitos, Centralizuoto vidaus audito, Finansų,  Informacinių technologijų ir viešųjų ryšių,  Personalo, civilinės metrikacijos ir dokumentų valdymo, Socialinės paramos, Strateginio planavimo, investicijų ir verslo plėtros, Švietimo, kultūros ir sporto, Turto ir įmonių valdymo (su Ūkinio aptarnavimo poskyriu, kuriam priklauso vairuotojai, valytojos, darbininkai), Urbanistikos ir infrastruktūros, Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos, Viešųjų pirkimų ir teisės, Žemės ūkio ir kaimo plėtros.

Jei ankstesnėje struktūroje iš viso buvo 24 skyrių vedėjai (16 skyrių ir 8 poskyrių), dabar liko 14 ( 13 skyrių ir 1 poskyrio) vedėjų.

Sujungti kai kurie skyriai

Sujungti skyriai, kurių darbuotojams, atliekant jiems pavestas funkcijos, būtina itin glaudžiai bendradarbiauti: Švietimo, sporto ir Kultūros, turizmo, Architektūros ir Infrastruktūros, Viešųjų pirkimų ir Teisės, Personalo, dokumentų valdymo ir Civilinės metrikacijos. Strateginis planavimas iš buvusio Strateginio planavimo ir biudžeto skyriaus perduotas buvusiam Investicijų skyriui, rinkliavų vykdymo funkcijos - Finansų skyriui. Išformuotas buvęs Turto valdymo ir apskaitos skyrius, turėjęs du poskyrius. Nuo šiol jie tapo savarankiškais – Apskaitos bei Turto ir įmonių valdymo skyriais. 

Įvestos vedėjų pavaduotojų pareigybės

Be vedėjų 10-yje skyrių įvestos vedėjų pavaduotojų pareigybės. Tai užtikrins sklandų klientų aptarnavimą ir skyrių darbą vedėjų atostogų, ligų, komandiruočių atvejais. Be pavaduotojų liko 3 skyriai – Turto ir įmonių valdymo, Centralizuoto vidaus audito ir Informacinių technologijų ir viešųjų ryšių. Kadangi šie skyriai darbuotojų apimtimi yra palyginti nedideli, jų vedėjus, kaip ir iki šiol, pavaduos karjeros valstybės tarnautojai, dirbantys šiuose skyriuose.

Rinkliavų vykdymas – Finansų skyriui

Iš seniūnijų specialistų perimtos ir naujam Finansų skyriui perduotos rinkliavų vykdymo funkcijos. Iki šiol su rinkliavomis dirbo 4 savivaldybės administracijos specialistai ir 12 specialistų seniūnijose, nuo kovo 1-osis šį darbą atliks 6 Finansų skyriaus darbuotojai. Šie funkcijų pasidalinimo pokyčiai leis seniūnijų specialistams daugiau dėmesio skirti kaimiškų seniūnijų gyventojų problemų sprendimui, bendradarbiavimui su nevyriausybinėmis organizacijomis, kaimo bendruomenėmis bei suteikti joms pagalbą rengiant projektus, sprendžiant aplinkos tvarkymo, gyventojų užimtumo ir kitas problemas.

Seniūnijose dirbančių specialistų skaičius nustatytas atsižvelgiant į objektyvius duomenis: gyventojų bei prižiūrimų pastatų skaičių ir tvarkomos aplinkos plotus.

Pokyčių įgyvendinimą sulėtino karantinas

„Pagrindinis struktūros pokyčių tikslas - efektyvinti Savivaldybės administracijos darbą užtikrinant skaidrų viešąjį administravimą, motyvuojant darbuotojus, atsisakant užduočių dubliavimo, pagreitinti sprendimų priėmimą ir daugiau dėmesio skirti rajono svarbių projektų įgyvendinimui.

Pokalbiai dėl šių pokyčių vyko apie 1,5 metų. Pirmiausia buvo kalbama su administracijos skyrių ir poskyrių vedėjais, seniūnais - išklausyta jų nuomonė, pasiūlymai dėl administracinės naštos mažinimo, darbuotojų motyvavimo, pagalbos gyventojams teikimo ir pan.

Deja, prasidėjus gana neapibrėžtam ir ilgai trunkančiam karantino laikotarpiui dėl COVID-19 pandemijos, šis darbas užsitęsė ir naujosios Savivaldybės administracijos struktūros projektas Tarybai buvo pateiktas tik praėjusių metų pabaigoje“, - sakė daugiausiai prie šio projekto dirbusi Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Dalė Steponavičienė.

Pasak jos, keičiant Savivaldybės administracijos struktūrą, atsižvelgta į Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 5 dalies nuostatą, skelbiančią, jog skyrių (išskyrus Centralizuoto vidaus audito) turi sudaryti ne mažiau kaip 4 darbuotojai.

Dėmesys - strateginiam planavimui ir investicijoms

Šios kadencijos Savivaldybės tarybos nariai ir administracijos vadovai ypatingą dėmesį skiria strateginiam planavimui bei investicijų pritraukimui į rajoną ir pokyčiams miesto tvarkymui.

Dabartiniu metu yra rengiamas 2021 – 2027 metų Ukmergės rajono savivaldybės strateginis plėtros planas. Todėl siekiama ateinančio laikotarpio Europos Sąjungos investicijas planuoti į strateginio plano prioritetus ir veiklas. 

„Investiciniai projektai turi būti sisteminiai, orientuoti į rajono gyventojų ir bendruomenės poreikius, o ne į atskirus, nereikšmingus projektus. Planuojame keisti Ukmergės, kaip rajono centro įvaizdį, sudaryti sąlygas gyventojams realizuoti poilsio, sporto, kultūrinius, švietimo ir kitus poreikius, sistemiškai gražinti miesto infrastruktūrą“, - teigė D. Steponavičienė.

Bus skelbiami konkursai

Valstybės tarnybos departamentui jau yra perduota informacija dėl konkursų paskelbimo į Strateginio planavimo, investicijų ir verslo plėtros skyriaus vedėjo, Ukmergės miesto seniūno pareigybes. Iki šiol šias pozicijas užėmę darbuotojai dirbs atitinkamose pavaduotojų pozicijose. Dėl reorganizacijos bus skelbiami konkursai ir į Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojo, Urbanistikos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiojo inžinieriaus ir vyriausiojo specialisto pareigas. Taip pat jau paskelbti konkursai į Apskaitos skyriaus, Informacinių technologijų ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiųjų specialistų, Lyduokių seniūnijos socialinio darbuotojo, Želvos ir Žemaitkiemio seniūnijų specialistų pareigas.

Seniūnijos suskirstytos į grupes

Peržiūrint etatų skaičių, kaimiškos seniūnijos suskirstytos į 3 grupes. Daugiau kaip 2000 gyventojų turinčios - Deltuvos ir Vidiškių seniūnijos, jose numatytos 4 pareigybės administravimo funkcijoms (seniūnas, pavaduotojas, specialistas, socialinis darbuotojas), nuo 1000 iki 2000 gyventojų turinčios - Lyduokių, Pabaisko, Pivonijos, Siesikų, Taujėnų, Veprių, Želvos, jose numatyta 3,5 pareigybės administravimo funkcijoms (seniūnas, 1,5 specialisto etato, socialinis darbuotojas)  ir seniūnijos, turinčios iki 1000 gyventojų - Žemaitkiemio ir Šešuolių, kurios turės 3 pareigybes administravimo funkcijoms (seniūnas, specialistas, socialinis darbuotojas). Ukmergės miesto seniūnijoje iš viso bus 9,5 pareigybės, iš jų 5 pareigybės administravimo funkcijoms (seniūnas, pavaduotojas, 3 specialistai, kiti – ūkiniai darbuotojai).

Patvirtintos 225 pareigybės

„Manome, kad toks specialistų ir kitų ūkinių darbuotojų skaičiaus nustatymas yra skaidrus. Po pertvarkos bendras Savivaldybės administracijos darbuotojų skaičius sumažėja neženkliai: nuo 227 iki 225 pareigybių (127 Savivaldybės administracijoje ir 98 seniūnijose).

Tai susiję su naujo - infrastruktūros inžinieriaus etato - įvedimo būtinybe (vadovaujantis LR Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymu), taip pat Balelių universalaus daugiafunkcio centro ūkinių darbuotojų (2,5 etato) perdavimu Taujėnų seniūnijai“, - tvirtino administracijos direktoriaus pavaduotoja.

Dėl struktūros pertvarkos nuo kovo 1-osios administracijoje nedirbs 7 darbuotojai (5,5 etato). Darbo sutartys nutrauktos darbdavio iniciatyva, darbuotojams nesutikus dirbti kitose pasiūlytose pareigose arba šalių susitarimu. Ateityje planuojame seniūnijose modernizuoti šilumos ūkį, privatizuoti nenaudojamus pastatus. Tai leis palaipsniui mažinti administracijos darbuotojų skaičių.

Darbuotojai „migravo“ ir kraustėsi

Jungiant skyrius ir poskyrius įvyko tam tikra darbuotojų „migracija“. Kadangi darbas su nevyriausybinėmis organizacijomis buvo perduotas į Strateginio planavimo, investicijų ir verslo plėtros skyrių, todėl šį darbą dirbanti vyriausioji specialistė Reda Liubomirskienė iš buvusio Kultūros ir turizmo skyriaus perkelta į minėtą skyrių, ir jos darbo vieta nuo šiol yra pagrindiniame administraciniame pastate (Kęstučio a. 3). Finansų skyriuje su rinkliavomis dirbs ne tik dabar ten esantys 4 darbuotojai, bet ir iš Ukmergės miesto seniūnijos perkelta vyresnioji specialistė Janė Zimblienė (jos darbo vieta nesikeičia, toliau dirbs seniūnijos pastate) bei Švietimo ir sporto skyriuje dirbusi vyriausioji specialistė Aušra Putnienė (jos darbo vieta - Kauno g. 16).

Dėl struktūros pokyčių vyko ir kai kurių skyrių darbuotojų „persikraustymai“ iš vieno pastato į kitą. Buvusio Kultūros ir turizmo skyriaus darbuotojai iš pastato, esančio adresu Kęstučio a. 2 (buvęs Turizmo, verslo ir informacijos centras), persikėlė pas švietimiečius, kad visas skyrius būtų vienose patalpose – Kauno g. 2. O čia darbo vietas turėję valstybės tarnautojai, neįeinantys į struktūrinius padalinius (jaunimo reikalų koordinatorius, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius) ir Centralizuotas vidaus audito skyriaus darbuotojai iš Kauno g. 2 persikėlė į Kęstučio a. 2.

Jei pavyks parduoti patalpas, esančias Kauno g. 16, numatyta iš ten į Ukmergės miesto seniūnijos pastatą (Vytauto g. 88) perkelti ir buvusio Rinkliavų poskyrio (nuo kovo 1 d. – Finansų skyriaus) darbuotojus.  Ateityje planuojama, kad visi savivaldybės administracijos darbuotojai dirbs vienose - Kęstučio a. 3 ir 5 esančiose patalpose.

Daiva Zimblienė

Informacinių technologijų ir viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistė