Naujiena

2021 m. vasario 01 d.

Nuotolinis Biudžeto ir ekonominės plėtros komiteto posėdis

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA

NUOTOLINIS BIUDŽETO IR EKONOMINĖS PLĖTROS
KOMITETO POSĖDIS

2021 m. vasario 8 d. 13.00 val.

Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis

 DARBOTVARKĖ

1. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto projekto.
Pranešėja – Vida Butkevičienė, Strateginio planavimo ir biudžeto skyriaus vedėja. 

2. Kiti klausimai.

Komiteto pirmininkas                                                                              Kęstutis Zinkevičius