Naujiena

2021 m. vasario 02 d.

Nuotolinis Etikos komisijos posėdis

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA

ETIKOS KOMISIJOS
POSĖDIS

2021 m. vasario 22 d. 13.00 val.

Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis.

 DARBOTVARKĖ

 

1. Dėl Tarybos narių 2021 metų sausio mėnesio posėdžių lankomumo.
Pranešėja – Audronė Augustėnienė, Etikos komisijos narė.

2. Dėl Etikos komisijos  2020 m. veiklos ataskaitos.
Pranešėja – Angelė Jokubynienė, Etikos komisijos pirmininkė.

3. Dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos rekomendacinių priemonių interesų konfliktų prevencijai savivaldybių tarybų narių veikloje projekto.
Pranešėja – Angelė Jokubynienė, Etikos komisijos pirmininkė.

4. Kiti klausimai.

  

Etikos komisijos pirmininkė                                                                            Angelė Jokubynienė