Naujiena

Nuotolinis Etikos komisijos posėdis
2022 m. Sausio 3 d.

Nuotolinis Etikos komisijos posėdis

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA

NUOTOLINIS ETIKOS KOMISIJOS
POSĖDIS

2022 m. sausio 17 d. 14.00 val.
Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis.

 

DARBOTVARKĖ

 

1. Dėl Tarybos narių posėdžių lankomumo.
Pranešėja – Audronė Augustėnienė, Etikos komisijos narė.

2. Dėl metodinių rekomendacijų savivaldybių tarybų etikos komisijoms.
Pranešėja – Angelė Jokubynienė, Etikos komisijos pirmininkė.

3. Kiti klausimai. Dėl Etikos komisijos 2021 m. veiklos ataskaitos.
Pranešėja – Angelė Jokubynienė, Etikos komisijos pirmininkė.

 

Komisijos pirmininkė                                                        Angelė Jokubynienė