Naujiena

2021 m. Sausio 26 d.

Nuotolinis Kaimo ir aplinkosaugos komiteto posėdis

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA

NUOTOLINIS KAIMO IR APLINKOSAUGOS KOMITETO
POSĖDIS

2021 m. vasario 2 d. 14.00 val.

Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis

 DARBOTVARKĖ

1. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2020 m. melioracijos darbų programos įvykdymo ir 2021 m. melioracijos darbų programos projekto pristatymo.
Pranešėjas – Salvijus Stimburys, Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjas.

2. Dėl Valstybės investicijų programos lėšų paskirstymo.
Pranešėjas – Salvijus Stimburys, Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjas.

3. Kiti klausimai.

 

Komiteto pirmininkas                                                                                Algirdas Kopūstas