Naujiena

2021 m. vasario 08 d.

Nuotolinis Kontrolės komiteto posėdis

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA 

KONTROLĖS KOMITETO POSĖDIS

 2021 m. vasario 23 d. 14.00 val.

Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis.

 

DARBOTVARKĖ

 

1. Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo ir priskirtų teritorijų priežiūros mokesčių tarifų taikymo.
Pranešėjas – Arūnas Dudėnas, Kontrolės komiteto pirmininkas.

2. Dėl Kontrolės komiteto 2020 m. veiklos ataskaitos.
Pranešėjas – Arūnas Dudėnas, Kontrolės komiteto pirmininkas.

3. Kiti klausimai.

 

Kontrolės komiteto pirmininkas                                                                Arūnas Dudėnas