Naujiena

2021 m. kovo 01 d.

Nuotolinis Kotrolės komiteto posėdis

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA 

KONTROLĖS KOMITETO POSĖDIS 

2021 m. kovo 9 d. 14.00 val.

Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis.

 DARBOTVARKĖ

 

1. Dėl savivaldybės biudžetinių įstaigų etatų.

Pranešėjas – Vidmantas Krikštaponis, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas.

2. Dėl savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų auditų periodiškumo.

Pranešėja – Onutė Mikelienė, savivaldybės kontrolierė.

3. Dėl Kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. veiklos ataskaitos.

Pranešėja – Onutė Mikelienė, savivaldybės kontrolierė.

4. Kiti klausimai.Komiteto pirmininkas                                                                Arūnas Dudėnas