Naujiena

2021 m. Kovo 22 d.

Sveikatos ir socialinės paramos komiteto nuotolinis posėdis

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA


NUOTOLINIS SVEIKATOS IR SOCIALINĖS PARAMOS KOMITETO
POSĖDIS


2021 m. kovo 31 d. 14 val.
Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis

DARBOTVARKĖ

1. Dėl Trūkstamų gydytojų pritraukimo į Ukmergės rajoną programos rengimo.
Pranešėja – Inga Pračkailė, Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai vykdanti savivaldybės gydytojo funkcijas.

2. Kiti klausimai.

Komiteto pirmininkas                                                                                 Romas Pivoras