Naujiena

2021 m. Balandžio 26 d.

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto nuotolinis posėdis

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA

NUOTOLINIO ŠVIETIMO, KULTŪROS, SPORTO IR JAUNIMO REIKALŲ
KOMITETO POSĖDIS 

2021 m. gegužės 4 d. 15.00 val.
Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis

DARBOTVARKĖ

1. Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ir pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo klasių komplektavimo tvarkos aprašo pakeitimo.
Pranešėjas – Vaidotas Kalinas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas.

2. Dėl informacinių technologijų priežiūros paslaugos suteikimo mokykloms.
Pranešėjas – Vaidotas Kalinas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas.

3. Dėl jaunų pedagogų pritraukimo priemonių įgyvendinimo ir dalyvavimo ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto socialiniame projekte „Švietimo lyderystė“.
Pranešėjas – Vaidotas Kalinas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas.

4. Kiti klausimai.

 

Komiteto pirmininkė                                                                                 Liucija Dzigienė