Naujiena

NVO gilino žinias seminare
2020 m. Rugsėjo 24 d.

NVO gilino žinias seminare

Š.m. rugsėjo 24 d. NVO atstovai dalyvavo seminare „Asmens duomenų apsaugos užtikrinimo reikalavimai: ką turi žinoti NVO?“. Seminarą vedė Ukmergės rajono savivaldybės administracijos duomenų apsaugos pareigūnė Kristina Karpovienė. Dalyviai buvo supažindinti su Asmens duomenų apsaugos reglamento nuostatomis. Kai kurios, ypač aktualios NVO atstovams buvo aptartos plačiau ir išnagrinėtos praktiškai bei aptartos diskusijoje. Seminaro metu, gautas žinias ir informaciją, nevyriausybininkai mokėsi pritaikyti nagrinėdami ir aptardami praktinius pavyzdžius, liečiančiuose asmens duomenų valdymą ir tvarkymą NVO vidaus ir išorės veiklose.

NVO atstovai domėjosi, kaip galima saugiai ir laikantis teisės aktų reikalavimų rinkti, sisteminti, kaupti, suteikti/nesuteikti kitoms šalims ir kokius asmens duomenis. Ypač daug klausimų buvo dėl projektinių renginių organizavimo, jų viešinimo socialiniuose tinkluose, kitų NVO veiklų įgyvendinimo, užtikrinant asmens duomenų saugumą ir nepažeidžiant Reglamento. Seminaro dalyviai buvo supažindinti su reikalavimais kaip ir kiek saugiai rinkti ir disponuoti pačių organizacijų narių asmens duomenimis. Taip pat, kaip užtikrinti asmens duomenų valdymą ir saugumą, įgyvendinant projektus. Dėkojame aktyviai dalyvavusiems seminare NVO atstovams ir lektorei.