Naujiena

NVSC primena: svarbu laikytis nustatytų veiklos vykdymo sąlygų
2021 m. gegužės 10 d.

NVSC primena: svarbu laikytis nustatytų veiklos vykdymo sąlygų

Vyriausybei pratęsus visuotinį karantiną iki vasaros,  numatoma patvirtinti naują karantino švelninimo planą, kuriame turėtų būti nustatyta daugiau atlaisvinimų pasiskiepijusiems bei persirgusiems.

Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu leista atnaujinti sporto klubų, sporto centrų paslaugas uždarose erdvėse. Šios paslaugos turi būti teikiamos užtikrinant 20 m2 paslaugos teikimo plotą vienam asmeniui (įskaitant paslaugų teikėjus) bei kitas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Grupinės treniruotės gali būti vykdomos dalyvaujant ne daugiau kaip 5 asmenims (neįskaitant paslaugų teikėjų).

Leidžiama teikti sporto, laisvalaikio ir pramogų atvirose erdvėse paslaugas. Vienu metu paslaugos atvirose erdvėse turi būti teikiamos ne daugiau kaip 10 asmenų, išskyrus dviejų šeimų (šeimai priskiriamas sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikai (įvaikiai), įskaitant sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvai (įtėviai), globėjai) (toliau – šeima) ir (ar) dviejų namų ūkių narių, arba ne daugiau kaip 50 asmenų, užtikrinant 50 m2 plotą vienam asmeniui.

Leidžiama atnaujinti baseinų ir pirčių paslaugas, teikiamas apgyvendinimo paslaugas teikiančiose įstaigose ne daugiau kaip vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio nariams.

Visais atvejais turi būti užtikrinamas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Vyriausybės nutarime Nr. 544 yra nurodyti darbai ir veiklos, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, prieš pradedant dirbti ir (ar) vykdyti veiklą ir (ar) atnaujinant veiklą pasitikrinusiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas:

 1. kultūros ir meno sektoriaus darbuotojų veikla;
 2. fizinio aktyvumo ir aukšto meistriškumo sporto veikla;
 3. viešojo maitinimo paslaugų teikimo veikla;
 4. mažmeninės prekybos srityje dirbančių darbuotojų darbas;
 5. laisvalaikio ir (ar) pramogų paslaugų teikimo veikla (baseinų ir pirčių paslaugos, žaidimų kambarių, šokių, diskotekų, šokių salių, kino teatrų ir kino klubų, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų veikla, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų, lažybų ir totalizatorių punktų veikla);
 6. grožio paslaugų teikimo veikla;
 7. apgyvendinimo paslaugų teikimo veikla.

Darbuotojai, vykdantys nurodytas veiklas turi atlikti COVID-19 tyrimą prieš pradėdami dirbti.

Periodiškai COVID-19 tyrimus ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų nuo paskutinio sveikatos patikrinimo turi  atlikti darbuotojai vykdantys šias veiklas:

 1. asmens sveikatos priežiūros paslaugos ir veikla:

1.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigų veikla;

1.2. valymo, maisto tiekimo ar kitos paslaugos, teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose;

1.3. praktinis (klinikinis) mokymas, atliekamas asmens sveikatos priežiūros įstaigose;

 1.  socialinės paslaugos ir veikla:

2.1. socialinių paslaugų įstaigose, paslaugų gavėjo namuose ir kitose viešosiose erdvėse teikiamos socialinės paslaugos;

2.2.  valymo, maisto tiekimo ar kitos paslaugos, teikiamos socialinių paslaugų įstaigose;

 1. švietimo paslaugos ir veikla:

3.1.  švietimo įstaigų, laisvojo mokytojo veikla ir kitų švietimo teikėjų švietimo veikla;

3.2.  valymo, maisto tiekimo ar kitos paslaugos, teikiamos švietimo įstaigose ir kituose švietimo teikėjuose;

 1. vaistinių darbuotojų veikla.

Atsižvelgiant į sveikatos apsaugos ministro patvirtintus kriterijus, sveikatos patikrinimai neatliekami darbuotojams, kurie persirgo užkrečiamąja liga ( COVID-19) arba kurie buvo paskiepyti užkrečiamosios ligos (COVID-19) vakcina pagal skiepijimo schemą. Darbuotojai darbdaviui turi pateikti dokumentus, patvirtinančius šias aplinkybes.

Darbuotojai, kurie privalo pasitikrinti, darbdaviui turi pateikti sveikatos patikrinimo rezultatus. Darbdavys privalo užtikrinti, kad dirbtų tik sveikatą pasitikrinę darbuotojai, nesergantys užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas.

 

Kotryna Žigaitė,

Vilniaus departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus

vyriausioji specialistė, laikinai vykdanti Ukmergės skyriaus vedėjo funkcijas