Naujiena

2022 m. Rugpjūčio 25 d.

Parengtas ir pateiktas Energetikos ministerijai tvirtinti  Ukmergės ir  Taujėnų skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano dalies pakeitimo planas

Parengtas ir pateiktas Energetikos ministerijai tvirtinti  Ukmergės ir Taujėnų skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano dalies pakeitimo planas.
 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (2019-06-06, Nr. XIII-2166) nuostatas kiekvienam dujų tinklui įregistruos (patikslins įregistruotą) apsaugos zoną (jeigu iki įstatymo įsigaliojimo tai nebuvo įgyvendinta). Šiuo metu yra parengtas ir pateiktas Energetikos ministerijai tvirtinti  Ukmergės ir  Taujėnų  skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano dalies pakeitimo planas. Kviečiame su plano pakeitimo sprendiniais susipažinti ESO bendrovės internetinėje svetainėje.