Naujiena

2021 m. gegužės 12 d.

Parengti asociacijos „Žeruoliai“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstravimo Laičių ir Rečionių kadastro vietovėse projektiniai pasiūlymai

Visuomenės informavimas apie numatomą asociacijos „Žeruoliai“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstravimo Laičių ir Rečionių kadastro vietovėse projektą 

Adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Ukmergės rajono Pivonijos ir Vidiškių seniūnijose Laičių ir Rečionių kadastrinėse vietovėse Buzų, Kaušų, Varžgalių, Baravykų, Janiušių, Žeruolių, Vareikių, Laičių, Bierių, Laukūnų kaimuose.

Sklypų kadastriniai numeriai: 8126/0002:313; 8126/0002:314; 8126/001:169; 8126/0004:404; 8126/0001:407; 8126/0004:106; 8126/0004:27; 8150/0001:336; 8150/0001:210; 8126/0001:231; 8126/0001:232; 8126/0004:100; 8126/0005:4; 8126/0005:200; 8126/0005:70; 8126/0004:311; 8126/0001:147; 8150/0005:369; 8126/0001:44; 8126/0001:142 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas  –  kiti žemės ūkio paskirties sklypai

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

esama paskirtis: melioracijos statiniai.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Edita Balčiūnienė, el. p.: hidroplanasuab@gmail.com, tel.: 8 616 93500

Statytojas (juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas, el. pašto adresas, tel. Nr.):

Asociacija „Žeruoliai“, Žeruolių g. 10, Žeruoliai, Ukmergės raj., ramunevar@gmail.com

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefonas ir laikas:

Kranto g. 9-1, Panevėžys, 8 616 93500, 8:00-17:00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Iki 2021-06-01 dienos, pasiūlymus teikti el. paštu: hidroplanasuab@gmail.com

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Žeruolių g. 10, Žeruoliai, Ukmergės raj. 2021-06-02, 10:00