Naujiena

Eso
2021 m. Gruodžio 22 d.

Parengti ir pateikti Energetikos ministerijai tvirtinti Ukmergės elektros tinklų ir Ukmergės bei Taujėnų skirstomųjų dujotiekių teritorijų planai

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (2019-06-06, Nr. XIII-2166) nuostatas kiekvienam elektros ar dujų tinklui įregistruos apsaugos zoną (jeigu iki įstatymo įsigaliojimo tai nebuvo įgyvendinta). Šiuo metu yra parengti ir pateikti Energetikos ministerijai tvirtinti Ukmergės elektros tinklų ir Ukmergės bei Taujėnų skirstomųjų dujotiekių teritorijų planai. Kviečiame su planų sprendiniais susipažinti ESO bendrovės internetinėje svetainėje.