Naujiena

Parengti projekto ,,Melioracijos ir hidrotechnikos statinių, esančių Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Siesikų sen. rekonstravimas“ projektiniai pasiūlymai
2021 m. gegužės 07 d.

Parengti projekto ,,Melioracijos ir hidrotechnikos statinių, esančių Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Siesikų sen. rekonstravimas“ projektiniai pasiūlymai

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti projekto ,, Melioracijos ir hidrotechnikos statinių, esančių Ukmergės r. sav., Deltuvos sen. Sarosčių k., Atkočių k., Vidumiškio vs., Gintarų k., Deltuvos mstl. ir Siesikų sen. Lokinės k., Vidugirio k., Siesikų mstl., Barų k., Domantiškių vs., Garbuvo vs., Meškučių k., Paobelio k., Tulpiakiemio k., Peslių k., Baubliškių k., Antušavos k., Kindzeliškių k., Bitinų k., rekonstravimas“ projektiniai pasiūlymai.

 1. Statinių statybvietės adresas:

1.1. Up. Armona – Ukmergės r. sav. Siesikų sen., Domantiškių vs., Garbuvo vs., Deltuvos sen., Sarosčių k., Atkočių k., Vidumiškio vs., Gintarų k., Deltuvos mstl.

1.2. Up. Groblė, A-13-2, A-13-2-2-1, A-13-2-2 – Ukmergės r. sav. Siesikų sen., Lokinės k., Vidugirio k., Siesikų mstl., Barų k.

1.3. Up. Obelis – Ukmergės r. sav. Siesikų sen., Meškučių k., Paobelio k., Tulpiakiemio k., Peslių k., Baubliškių k., Antušavos k., Kindzeliškių k., Bitinų k.

 1. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: hidrotechnikos statiniai, melioracijos statiniai, susisiekimo komunikacijos (pagal  STR 1.01.03:2017 p. 10).
 2. Žemės sklypo naudojimo paskirtis: valstybinė žemė.
 3. Statybos rūšis: statinių rekonstravimas.
 4. Statinio kategorija: nesudėtingi statiniai, neypatingi statiniai.
 5. Projektuotojas: UAB "Inžinerinis projektavimas" Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, tel.: +370-699-80116 Faks: +370-650-02535, el. p.: info@projektavimas.net
 6. Projekto vadovas: Karolis Mickevičius (atestato Nr. S-685-PmA), mob. tel.: +370 61658212, el. p.: karolis@projektavimas.net;
 7. Statytojas: Ukmergės rajono savivaldybė, Kęstučio a. 3, LT-20114 Ukmergė, el. p.:  priimamasis@ukmerge.lt. tel.: (8 340) 60314, (8 340) 63414.
 8. Su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima iki 2021-05-26 Ukmergės rajono savivaldybės administracijoje darbo dienomis iki 17 val. adresu Kęstučio g. 3, LT-20114 Ukmergė, bei savivaldybės internetinėje svetainėje.
 9.  Informacija teikiama iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus tel.: +370 63821174 ir pateikus elektroninę užklausą adresu: info@projektavimas.net
 10.  Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui atskiru raštu iki 2021-05-26 paštu: info@projektavimas.net per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį ir viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

 

Viešasis susirinkimas (visuomenės supažindinimas su projektiniais pasiūlymais) įvyks 2021-05-26 d. 17:00 val. tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu.

Susirinkimo nuoroda: https://zoom.us/j/96154502302

 

Pastaba: Negalintiems prisijungti prie viešojo susirinkimo kreiptis į projektuotoją telefonu +370 63821174.

Prisijunkite galite per „Zoom“ programėlę savo telefone ar kompiuteryje.

Projektiniai pasiūlymai ↓

Vaizdinė informacija ↓