Naujiena

Lengvata vietinės rinkliavos už  komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą
2022 m. Sausio 20 d.

Pasinaudokite rinkliavos lengvata

Primename, kad gyventojai gali pasinaudoti vietinės rinkliavos už  komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą 3 proc. lengvata.

Lengvata taikoma rinkliavos mokėtojams, kurie naudojasi gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektais, kai jie išreiškia pageidavimą gauti mokėjimo pranešimus tik elektroniniu paštu ir rinkliavą už visą mokestinį laikotarpį sumoka iki einamųjų metų kovo 31 d.

Gyventojai, kurie naudojasi gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektais, norėdami pasinaudoti lengvata, turi įvykdyti šias sąlygas:

 1. iki  šių metų vasario 15 d. užsiregistruoti elektroninio aptarnavimo savitarnos svetainėje https://savitarna.ukmerge.lt ir užsisakyti gauti mokėjimo pranešimus tik elektroniniu paštu.

2.  iki kovo 31 d. vienu pavedimu sumokėti vietinę  rinkliavą už visą mokestinį laikotarpį (taip pat ir skolas, sukauptas iki 2022-01-01).

Neįvykdžius šių sąlygų, lengvata netaikoma.

Gyventojams, sumokėjusiems rinkliavą iki nurodytos datos iš karto už visus metus, atsisakiusiems paštu siunčiamo popierinio mokėjimo pranešimo ir pasirinkusiems jo elektroninį variantą, formuojant ateinančių metų mokėjimo pranešimą bus pritaikyta atitinkamo dydžio lengvata.

Gyventojams, iki savivaldybės nustatyto termino sumokėjusiems visų metų rinkliavą, tačiau neatsisakiusiems paštu siunčiamo mokėjimo pranešimo, lengvata netaikoma.

Ukmergės rajono savivaldybės administracija